Cég - Boros Ügyvédi Iroda 
 
Keresés az oldalon
 Cég
Irodánk tevékenységében jelentős szerepet tölt be a cégek (kft., bt., egyéb cég) alapítása és létesítő okiratának módosítása – több könyvelőirodával is partnerkapcsolatban vagyunk.

Mivel az utóbbi időben a cégalapítás általában korlátolt felelősségű társaság alapítását jelenti, a következőkben az ezzel kapcsolatos alapvető tudnivalókat tesszük közzé:


Kft. alapításához legalább 3 000 000 Ft összegű ún. törzstőkére van szükség, amely az egyes tagok törzsbetéteinek, azaz pénzbeli és / vagy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásainak összességéből áll. (A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás például tárgyi eszköz lehet.) Az egyes törzsbetétek mértéke nem lehet kevesebb 100 000 Ft-nál. Az alapító tag(ok) dönthet(nek) úgy is, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig csak a pénzbetétek felénél kisebb összeget fizetnek be, és úgy is, hogy a fennmaradó összeget csak a cég bejegyzésétől számított egy évnél hosszabb határidő alatt fogják befizetni. (Ebben az esetben a társaság mindaddig nem fizethet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét, és a tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig kötelesek helytállni a társaság tartozásaiért.) A törzstőke befizetése az alapításkor nem csak bankszámlára, hanem a cég pénztárába is történhet – ez utóbbit a kft. ügyvezetője egy nyilatkozattal igazolja.

Mivel a cégnévnek legalább négy betűvel különböznie kell a már bejegyzett cégek nevétől, célszerű hosszabb vagy összetett nevet választani. Az évszám, mint toldat már nem elegendő a megkülönböztetéshez.

A bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a kft. ügyvezetőjének nyilatkozatát, hogy a cég jogszerűen használja a székhelyeként megjelölt ingatlant. Ugyanez vonatkozik a telephely(ek)re és a fióktelep(ek)re is.

A társasági szerződésben (vagy egyszemélyes kft.-nél az alapító okiratban) fel kell sorolni a cég tevékenységi köreit, kiemelve a főtevékenységet. Ehhez segítséget nyújtanak a www.ksh.hu oldalon az Osztályozások – TEÁOR menüpontban található "Struktúra - TEÁOR ’08 felépítése" és "Tartalom – Részletes leírás" anyagok.

Egyszerűsített cégeljárás esetén a létesítő okirat aláírását követő második vagy harmadik munkanapon várható a cég bejegyzése (nem egyszerűsített cégeljárásban tizenöt napon belül).

BOROS Ügyvédi Iroda, 2012.
Minden jog fenntartva!
Telefonos elérhetőségeink:
Tel./Fax: +36 36/411-214
Mobil: +36 30/967-4238
Postacímünk:
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2
E-mail címünk:
info@borosugyvediiroda.hu
Bemutatkozás   |   Szolgáltatások   |   Aktuális   |   Ingatlan   |   Cég   |   Munkatársak