Aktuális - Boros Ügyvédi Iroda 
 
Keresés az oldalon
 Aktuális
Ingatlanközvetítés:

2019 januárjától önállóan működő irodánkban várjuk ügyfeleinket, ha értékesíteni vagy vásárolni szeretnének ingatlant Egerben és környékén.
INGATLAN PALETTA: Eger, Széchenyi utca 21. - www.ingatlanpalettaeger.hu


Ingatlan adásvétel:

Irodánk szolgáltatásai bővültek a távazonosítással és a távelőttemezéssel, azaz okiratok (pl. meghatalmazások, szerződések) készítésével és ellenjegyzésével olyan esetben, amikor az okiratot aláíró személy nem tud személyesen megjelenni az ügyvédi irodában (pl. mert külföldön él).

2012. január 1-től lakóingatlan eladása vagy egy évnél hosszabb idejű bérbeadása esetén a tulajdonos köteles az épületről egy ún. energetikai tanúsítványt készíttetni, és azt a szerződés megkötését megelőzően át kell adnia a vevőnek, vagy be kell mutatnia a bérlőnek. Ugyanakkor - a korábbi híresztelésekkel ellentétben - a földhivatali kérelemhez nem kell mellékelni a tanúsítványt. A tulajdonosváltozásnak tehát nem feltétele az energetikai tanúsítvány!

Adózás:

2016. január 1-től az ingatlan eladásából, átruházásából származó jövedelem után fizetendő adó (szja) mértéke 15 százalékra csökkent!

2017. január 1-től már nem csak a lakó-, de az egyéb ingatlanok (garázs, üzlet, zártkert, stb.) eladása is adómentes a szerzés évét követő ötödik évtől!

Illeték:

2021. január 1-től illetékmentes a lakóingatlan családi otthonteremtési kedvezmény felhasználásával történő megvásárlása.

2018. január 1-től lakástulajdon vétele esetén egy év helyett a megelőző három éven belül történt másik lakástulajdon eladást lehet figyelembe venni!

2013. január 1-től lakástulajdon és más ingatlan (pl. garázs) vétele esetén is az illeték mértéke egységesen 4 százalék!

Ugyancsak 2013. január 1-től a 35. életévét be nem töltött fiatal első lakástulajdonának megszerzése esetén az egyébként fizetendő illeték 50 százalékáig terjedő kedvezményre jogosult, ha az egész lakástulajdon mértéke a 15 000 000 Ft-ot nem haladja meg! 

2014. január 1-től illetékmentessé vált az egyenes ági rokonok (szülők és gyerekek, nagyszülők és unokák), valamint a házastársak egymás közötti vagyonátruházása (adásvételi vagy tartási szerződés útján), továbbá a házastársak közötti ajándékozás és a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés is!

Illetékmentessé vált a cégalapítás!

2017. március 1-jétől korlátolt felelősségű  társaság vagy betéti társaság alapítása esetén sem illetéket, sem közzétételi költségtérítést nem kell fizetni.

Kötelező törzstőke-emelés és társasági szerződés módosítás:

A 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) úgy rendelkezett, hogy a korlátolt felelősségű társaság törzstőkéje nem lehet kevesebb hárommillió forintnál.
Ennek a következő folyományai voltak:

1. Hárommillió forintnál kevesebb törzstőkével csak 2014. március 15-éig lehetett kft.-t alapítani.
2. Azoknak a kft.-knek, amelyeknek a törzstőkéje nem éri el a hárommillió forintot, 2017. március 15-éig fel kellett emelniük a törzstőkéjüket (legalább) hárommillió forintra.

A kötelező törzstőke-emelést a tagok pénzbeli hozzájárulásán kívül végre lehet hajtani a korábban eredménytartalékba helyezett eredmény terhére is, tehát a kft. a saját nyereségéből is emelhet törzstőkét, illetve lehetőség van a tagok részéről nem pénzbeli, apporttal történő tőkeemelésre is.
Azok a kft.-k, amelyek nem hajtják végre a kötelező törzstőke-emelést, vagy nem alakulnak át bt.-vé, kkt.-vé, törvényességi felügyeleti eljárásra, bírságra, akár végleges törlésre számíthatnak.

Az új Ptk. hatályba lépése azokat a kft.-ket is érinti, amelyek törzstőkéje eléri a hárommillió forintot, ugyanis 2016. március 15-éig kötelesek voltak taggyűlésen dönteni arról, hogy a Ptk. rendelkezéseivel összhangban működnek tovább, és úgy módosítani a társasági szerződésüket, hogy az ne tartalmazzon a Ptk.-val összhangban nem álló rendelkezést. 

BOROS Ügyvédi Iroda, 2012.
Minden jog fenntartva!
Telefonos elérhetőségeink:
Tel./Fax: +36 36/411-214
Mobil: +36 30/967-4238
Postacímünk:
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2
E-mail címünk:
info@borosugyvediiroda.hu
Bemutatkozás   |   Szolgáltatások   |   Aktuális   |   Ingatlan   |   Cég   |   Munkatársak